Jag har adopterat ett ord

DN har jag adopterat ett ord i kampanjen Adoptera ett ord. Jag valde ånyo. Kanske inte det mest påhittiga; jag valde det mest eftersom jag redan använder det utan att anstränga mig. Som man ser i den här listan så är jag inte ensam om valet. Möjligen var jag först.


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.