Tag: ord

  • Jag har adopterat ett ord

    På DN har jag adopterat ett ord i kampanjen Adoptera ett ord. Jag valde ånyo. Kanske inte det mest påhittiga; jag valde det mest eftersom jag redan använder det utan att anstränga mig. Som man ser i den här listan så är jag inte ensam om valet. Möjligen var jag först.