Dikten i “Fyra bröllop och en begravning”

En av de charmigaste filmerna från 90-talet – “Fyra bröllop och en begravning” – innehåller en väldigt sorgsen men mycket vacker dikt. Ikväll gick filmen på tv igen – som vanligt fångas jag av orden som läses upp vid Gareth’s kista:

“Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead,
Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever: I was wrong.

The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.”

W. H. Auden


Kommentarer

2 responses to “Dikten i “Fyra bröllop och en begravning””

 1. Har fått en kommentar av Peter, med en översättning:

  Någorlunda direktöversättning…

  Stanna alla klockor, koppla bort telefonen,
  Förhindra hunden från att skälla med ett saftigt ben.
  Tysta alla pianon och med dämpad trumma,
  bär ut kistan, låt de som sörjer komma.

  Låt flygplan cirkla klagande ovanför,
  Antecknandes i skyn meddelandet Han är död.
  Sätt kräppade kragar runt de vita nackarna på stadens duvor,
  Låt trafikpoliserna bära svarta bomullshandskar.

  Han var mitt Norr, mitt Söder, mitt Öst och Väst,
  Min arbetsvecka och min söndags vila,
  Min eftermiddag, min midnatt, mitt tal, min sång;
  Jag trodde kärlek skulle räcka för alltid: Jag hade fel.

  Stjärnorna är inte önskade nu: släck varenda en;
  Packa ihop månen och montera ner solen;
  Häll bort havet och sopa upp skogen.
  För ingenting nu kan någonsin bli till något bra.

 2. Emma Artfors Avatar
  Emma Artfors

  W.H Auden skapade ett mästerverk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.