Tag: on demand

  • Har dagens TV en framtid?

    Idag hörde jag en intressant dragning kring tv och hur framtidens teknik kan tänkas påverka våra medievanor. Till grund för resonemanget låg statistik kring skivförsäljningen i Sverige och särskilt hur hela försäljningen dalade efter några års användning av fildelningsprogram såsom Napster, Kazaa och DC++. Precis när dessa fenomen började användas låg skivförsäljningen fortfarande på toppnivåer,…