Tag: monitor

  • Artikel om gammalt SR-projekt

    Av en ren slump hittade jag den här gamla artikeln i tidningen Monitors arkiv. Jag ledde projektet med att ta fram användargränssnittet för Mandozzi-systemet, som idag används på samtliga kanaler på Sveriges Radio. Ryktet säger att det fungerar bra. Även om artikeln (och tekniken) är gammal är det roligt att se resultatet av många månaders…